adeBTW

uw hulp bij het opmaken van de elektronische BTW aangifte

Historiek

 

3.2021.2.14   Lucas:  Indien in de listing een btw nummer meerdere keren voorkomt, wordt dit samengevoegd.
3.2020.12.2  

Update van licentie library

Betere foutmeldingen wanneer bestanden niet verplaatst kunnen worden.

3.2020.11.22   Bij een fout tijdens het verplaatsen van de bestanden, wordt getoond wat wel gelukt is.
3.2020.11.21   Deze versie verplaatst de bestanden "registratie.xml, adeBTW.license, config.xml", naar  %userprofile%\Documents\a-d-e.net\adeBTW
3.2020.11.20   Exception wanneer de registratie gegevens nog ontbreken.
3.2020.11.19   BTW aangifte: vakken 44 t/m 48 mogen niet meer vermeld worden indien geen omzet
3.2017.1.13   url's werden aangepast
3.2015.4.22  
 • RepresentativeId werd fout doorgegeven indien het een BTW nummer was.
 • Versie detectie gewijzigd
3.2015.04.04  
 • Nieuwe versie nummering   3.jaar.maand.dag
 • In setup is een optie waarbij je IE kan forceren (nuttig wanneer je een andere default internet browser gebruikt)
 • In licentie gegevens was een fout in het veld RepresentativeId
3.0.14.0410 2014-07-10
 • Intracomunautaire opgave: landen Kroatie en Monaco toegevoegd
3.0.13.0930 2013-10-14
 • Fout in de versie controle indien de maand 2 cijferig was. (vandaar de maand 9 in dit versienummer)
 • Vak Kommentaar toegevoegd
3.0.13.0620 2013-06-20
 • Wanneer een btw-aangifte uit de historiek heropend wordt, wordt nu het editor scherm getoond zodat de aangifte nog gewijzigd kan worden.
3.0.13.0423  
 • Interne versie: Extra menupunt om licentie opnieuw te reactiveren.
3.0.12.0521  
 • BTW Listing: cijfers na de komma worden expliciet gezet.
3.0.12.0418  
 • Decimal punt is nu altijd een puntje.
3.0.12.0412 2012-04-12
 • Fout in de protectie module van adeBTW zelf
3.0.12.0411 2012-04-11
 • In de Intra communautaire opgave werden de bedragen niet altijd vermeld met 2 cijfers na de komma
3.0.12.0217 2012-02-17
 • Op een nieuwe computer werkte de demo-licentie niet
 • Op een nieuwe computer verscheen een exception omdat de datafolder nog niet bestaat bij het starten.
3.0.12.0214 2012-02-14
 • Sommige speciale letters (zoals ï en ö) werden niet correct gecodeerd doorgegeven
3.0.12.0210 2012-02-09
 • Indien de map "mijn documenten" naar een server verplaatst is, werkte het verplaatsen van de documenten niet.
3.0.12.0209 2012-02-09
 • Document 281.50 kan nu ook aangemaakt worden met adeBTW.  (met beperkingen)
 • Omdat sedert Windows Vista en Windows 7, speciale rechten nodig zijn om in de program files folder te schrijven vanuit een toepassing, wordt het archief bij het opstarten van deze versie verplaatst naar de folder "mijn documenten \ a-d-e.net \ adeBTW"
 • Oude afgesloten dossiers kunnen nu verborgen worden.
 • Aanpassing aan de nieuwe XSD schemas
 • Naam van het dossier verschijnt boven de dossier details
 • Verborgen items worden lichtgrijs weergegeven wanneer de checkbox "alles tonen" is aangevinkt
 • Om sneller een aantal dossiers te kunnen verbergen, werd een checkbox naast de dossiernamen geplaatst.  Met het rechtermuis menu kan je nu alle geselecteerde dossiers tesamen verbergen of terug zichtbaar maken.
2.2.11.0421 2011-04-21
 • Uitgebreidere opvang van systeem fouten.
2.2.11.0411 2011-04-11
 • INTRAC waarschuwing wanneer vak44 en/of vak46 bedragen bevatten
2.2.11.0211 2011-02-11
 • De url van de intravat website werd gewijzigd.
2.2.1010.26 2010-10-26
 • bij het gebruik van BCS boekhouden, werd de periode foutief berekend
 • De plaats waar het bestand opgeslagen werd, wordt nu getoond in het dialoog scherm.
2.2.1008.01 2010-08-01
 • Fout bij het parsen van de Periode in een intrac aangifte van BCS boekhouden
2.2.1007.19 2010-07-19
 • Nieuwe versienummering waarin de datum gebruikt wordt
 • Wanneer het vakje terugbetaling ingevuld werd nadat de knop controle gedrukt werd, werd dit niet in de aangifte opgenomen.
2.209 2010-07-17
 • Alle Licentie informatie kan via het menu bekeken worden.  Dit kan nuttig zijn indien er een licentie probleem is bij de klant.
 • Een kwartaal aangifte werd met de maand als kwartaal nummer ingelezen
 • Vak62 werd niet verwerkt bij wijzigingen.
2.208 2010-04-11
 • Aanvraag voor betaalformulieren terug voorzien
2.207 2010-04-10
 • Voorziening voor gebruik met Fisco Comfort software
2.206 2010-03-09
 • Bij een nieuw boekjaar (of nieuw dossier), crashte adeBTW wanneer er geen gegevens ingevuld waren.
2.205 2010-03-08
 • De intracommunautaire codes werden niet in het xml bestand bewaard.  Nochtans keurt de intravat site zelf deze bestanden wel goed.
2.204 2010-02-19
 • Dankzij LinqBridge is het gebruik van het dotnet 2.0 framework terug voldoende
2.203 2010-02-12
 • Kwartaal aangifte werd als maandaangifte opgemaakt
2.202 2010-02-09
 • Tijdens de demo tijd, kunnen de bedrijfsgegevens willekeurig ingegeven worden.
2.201 2010-02-09
 • De vorige intervat url werkt niet meer (waar een java check gebeurde).  Deze versie corrigeert de url de eerste maal dat adeBTW opstart.
 • Eerste versie die 14 dagen in demo mode (zonder licentie) kan werken.  Voorlopig wordt de bedrijfsnaam nog gewijzigd in DEMO.
2.200 2010-02-06
 • Aanpassingen voor de nieuwe Intervat site (in voege vanaf 9 februari 2010)
 • Geen ondersteuning meer voor PDF bestanden
 • Het valideren van de aangifte werd herschreven (Fluent Validator)
 • Validatie volgens de regels voor 2010
2.141 2009-05-07
 • Multidossier: voor de opgave van de klantenlisting en de intracommunautaire opgave kan gekozen worden of de klant of de dossierhouder in het veld AgentRepr ingevuld wordt.
2.140 2009-03-11
 • Bij het inlezen van de klantenlisting uit BCS boekhouden, werden internationale karakters foutief geconverteerd.
2.132 2009-02-17
 • Dossier gegevens konden niet meer aangepast worden
2.131 2009-01-20
 • Er werd een fatale fout gegeven indien de nodige gegevens voor een intracommunautaire aangifte niet werden gevonden.  Dit wordt nu beter opgevangen.
2.130 2008-08-01
 • Historiek wordt nu in een subfolder van het dossier bewaard.  !! Opgelet: de oude historiek wordt niet automatisch verplaatst naar de juiste folder.  Indien nodig, doe dit dan manueel.
2.120 2008-07-17
 • De streamreader gebruikt volgens de Microsoft documentatie de default encoding, maar dit is blijkbaar niet helemaal correct.  De default die hier bedoeld wordt is utf8, en niet de system.encoding.default.  Hierdoor worden op anderstalige windows versies, de tekstbestanden foutief ingelezen indien er internationale karakters in voorkomen.  De intracommunautaire aangifte en de Listing van de afnemers werden hiervoor nu aangepast.
2.111 2008-03-07
 • Indien de landinstellingen fout staan (US bijvoorbeeld), dan wordt het punt als decimaalteken gebruikt.  Dit punt werd niet verwijderd uit het INTERVAT bestand.
2.110 2008-01-26
 • Keuze aangifte via INTERVAT of PAPIER is nu zichtbaar op het hoofdscherm
 • Default = INTERVAT. Dit kan niet meer ingesteld worden in de configuratie, aangezien de meeste bedrijven vanaf nu toch een aangifte via INTERVAT moeten doen.
 • Voorziening voor toekomstig gebruik van Evaluatie licenties.
2.109 2008-01-18
 • De vorige aanpassing in versie 2.108 werkte enkel in bepaalde gevallen.
2.108 2008-01-17
 • Indien bij een kwartaal aangifte toch een bedrag in vak 91 wordt ingevuld, wordt dit verwijderd bij het opmaken van de aangifte.
2.107 2007-08-30
 • Tijdens het inlezen van de Intracommunautaire aangifte, en de klantenlisting, werd een fatale uitzondering gegeven bij sommige foutieve ondernemingsnummers. (indien er letters in voorkwamen).
 • Het is nu mogelijk om bestanden aan de historiek toe te voegen via drag-drop.
2.106 2007-07-12
 • Er wordt nu ook een waarschuwing gegeven indien het bedrag in vak 71 groter is dan wat berekend werd.
2.105 2007-07-08
 • Indien er geen BTW gegevens beschikbaar zijn, dan werd een foutmelding gegeven, maar de achtergrond thread die de historiek van het dossier update gaf soms een fatale fout.
 • De locatie van log4net.xml kon soms niet gevonden worden.
2.104 2007-07-05
 • Net voor het opladen van de vorige versie, werd de PDFSharp library geupdate. Dit veroorzaakte een fatale fout bij het instellen van het font.
2.103 2007-07-02
 • Bij de intra communautaire opgave, wordt de datum getoond waarop de te importeren gegevens aangemaakt werden. Hier werd de datum genomen wanneer het bestand de eerste maal beschreven werd. Na een update met nieuwe gegevens was dit fout indien het bestand niet eerst verwijderd werd. (zelfde probleem bij Listing van de afnemers). Nu wordt de datum getoond waarop het laatst in dit bestand geschreven werd.
 • Indien de intra communautaire aangifte geen afnemers bevat, wordt een melding getoond dat er geen NIHIL aangifte moet gebeuren.
2.102 2007-06-02
 • Versie beschikbaar gesteld via automatische update
 • Na automatische update, wordt opnieuw gekeken of er een update beschikbaar is. Dit maakt een update fout onmiddellijk duidelijk.
 • Auto update startte soms de download niet.
2.101 2007-05-31
 • Fout in de detectie van de btwlisting volgens het nieuwe formaat (met CR/LF)
2.100 2007-05-24
 • Interne testversie voor gebruik van electronische aangifte via INTERVAT
 • Interne testversie voor indienen van Listing van de afnemers via INTERVAT
 • Interne testversie voor indienen van Intracommunautaire aangifte via INTERVAT
2.062 2007-03-10
 • Exception op een niet NL of FR-talige windows.
2.061 2007-02-23
 • Nul aangifte is nu terug mogelijk
 • Bijkomende tests ingebouwd mbt vak91
 • Optie Forfaitair voorschot voor vak91
2.060 2007-02-22
 • Tussen de goedkeuring van de documenten, en de laatste release is er een fout geslopen in het afdrukken van de lege velden. Het programma plaatste hierin overal 0,00 wat niet toegelaten is. Deze vakken moeten leeg blijven. In deze versie is dit verbeterd. Een nul-aangifte moet nog opnieuw nagekeken worden. We vragen om met een nul-aangifte te wachten op de release van morgen.
 • Bij grotere bedragen werd het controlegetal fout berekend.
2.051 2007-02-21
 • standaard taal van het programma ingesteld op NL.
2.050 2007-02-20
 • Indien de bedrijfsnaam een * in de naam heeft, werd de btw-aangifte niet op de schijf opgeslagen.
2.049
2.048
2.047
2.046
2007-02-13
2007-02-12
 • Bugfixes in updater services, en inlezen van de vorige instellingen
 • Bugfixes bij nieuwe installatie
2.045 2007-02-12
 • Ophalen van de update informatie, kan nt gestart worden indien dit nog bezig is.
2.044 2007-02-10
 • Geupdate licentie module (http://www.eziriz.com/)
 • Mogelijkheid om controle op updates te forceren
 • About box toegevoegd
2.043 2007-02-10
 • Jaartal en periode kunnen gewijzigd worden.
 • Edit knop in groupbox bij Licentiehouder, en Dossier informatie
 • Beter controle op volledig ingevuld zijn van de licentie en dossier gegevens
 • Eerste versie met AutoVersie controle en voorstel tot update
2.03 2007-02-09
 • adeBTW kan nu gestart worden vanop een andere locatie (was nodig voor Lucas)
2.024 2007-02-09
 • Knop naast hardware id geplaatst om deze naar het klembord te kopieren
2.023 2007-02-08
 • Lucas versie afgewerkt
 • Kleine GUI aanpassingen
 • Hardware controle bij multi-dossier licentie. (gebruik op max. 1 PC)
2.022 2007-02-07
 • Fatale foutmeldingen worden nu in de eventlog gelogd..
2.021 2007-02-07
 • Icoontje voorzien voor programma en setup
 • Setup in meerdere talen
 • Historiek van gemaakte btw aangiftes per dossier/jaar
 • Vakken Betaalformulier en Terugbetaling kunnen aangevinkt worden.
 • Bij multidossier licentie is het nu verplicht om de dossier gegevens volledig in te vullen
2.01 2007-02-06
 • Fout in de berekening van de controles op VAK 71
2.00 2007-02-05
 • Eerste publieke release van Versie 2.0


Copyright © 2013. All Rights Reserved.